up
Напишіть Нам
Напишіть нам і ми зв'яжемось з вами

Що означає ТМ “Смак Українських Карпат”?

смак українських карпат

Торгова марка «Смак Українських Карпат» (далі – ТМ) забезпечує та просуває якість регіональної карпатської харчової продукції.

Вона охоплює великий асортимент сільськогосподарської продукції (сировину і перероблену продукцію).

Загалом, основна мета ТМ – посилити конкурентоспроможність аграрного сектору та його ключових гравців в цьому регіоні з метою стимулювання його економічно-соціального розвитку за допомогою такої торгової марки, яка створює та покращує позитивний імідж Українських Карпат.

Територія походження: ТМ для чотирьох областей (Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької) і їх ключових гравців ТМ є важливою можливістю посилити співпрацю та взаємодію, які зумовлені спільним інтересом і мають на меті використати переваги існуючих синергій.

ТМ «Смак Українських Карпат»  гарантує, що вся продукція , під торговою маркою походить з чотирьох областей Карпат –  Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської (як це передбачено у цьому документі) – та відповідає критеріям смаку та якості, які стосуються як виробництва так і маркетингу.

Логотип ТМ має важливу комунікативну функцію відносно споживачів. ТМ «Смак Українських Карпат» допомагає відрізнити марковану продукцію, яка є частиною ініціативи, від іншої продукції, включно з імпортованою. В зв’язку з цим цінності, які можна побачити через логотип, дуже важливі і відповідають критеріям якості, що перевіряються під час інспекції.

Цінності ТМ «Смак Українських Карпат» означають:

 • Географічне походження
 • Якість
 • Смак

Логотипом ТМ може маркуватися лише харчові продукти рослинного та тваринного походження – свіжі, оброблені чи перероблені, якщо вони відповідають вимогам, викладеним у Положенні про ТМ.

Категорії харчових продуктів ТМ «Смак Українських Карпат»:

 • Культивовані фрукти, овочі та лікувальні рослини: свіжі та перероблені
 • Дикоросла продукція (гриби, трави, і т. д.): свіжа та перероблена
 • Мед та пилок
 • М’ясо та м’ясну продукцію
 • Молоко та молочну продукцію
 • Інші види продукції

Право на використання логотипу ТМ «Смак Українських Карпат» надається юридичним особам приватного права чи фізичним особам (далі – М1) за умови виконання наступних вимог:

 • зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей;
 • здійснюють діяльність з заготівлі, виробництва та/або переробки продуктів харчування відповідно до норм українського законодавства;
 • є дійсними членами громадської спілки «Карпатський смак»;
 • є дуже малими (кількість працівників до 10 осіб), малими (кількість працівників до 50 осіб) та середніми (кількість працівників до 250 осіб).

Відповідність та право на використання ТМ «Смак Українських Карпат» перевіряється внутрішньою інспекцією. Котра проводить перевірку критеріїв відповідності, щодо діяльності виробника продуктів харчування.

 • А саме, органолептичні тестування:
 • Продукція, яка буде маркуватися ТМ, відбирається ГС до проведення інспекції, що стосується походження і якості.
 • Дегустаційна комісія експертів, призначена ГС, проводить «органолептичний тест», відповідно до розробленої методики.
 • «Органолептичний тест» документується і його результати подаються Голові правління та директору ГС.

Інспекція, яка стосується походження і якості

 • Інспектор ТМ здійснює інспекцію на місці виробництва/переробки підприємства. Інспекція ґрунтується на переліку вимог до продукції, викладених у Розділі VІ цих положень.
 • Інспекцію можна проводити лише тоді, коли М1 фактично виробляє продукцію, зазначену в плані інспекції.
 • Інспекція складається з 5 елементів: a) стартова нарада, б) перевірка документів, в) інспекція та опитування персоналу на місці, г) остаточна підготовка висновків інспекції та д) заключна нарада.

Громадська спілка «Карпатський смак» здійснює інформаційно просвітницьку роботу з популяризації ідей, переваг, ключових принципів діяльності спілки, та просуває діяльність виробників, що отримали право – ліцензію на користування ТМ «Смак українських Карпат».

Кожен член ГС «Карпатський смак» має право:

 • Отримати переваги від маркування продукції ТМ, що має довіру зі сторони споживачів
 • Здійснити маркування відповідної продукції ТМ «Смак українських Карпат»
 • Розмістити інформацію про продукти, на інтернет сторінці та у соціальних мережах ГС
 • Приймати участь у програмах просування торгової марки “Смак українських Карпат”

Детальна інформація про ТМ розміщена у документі: Положення громадської спілки «Карпатський смак» про використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) «Смак Українських Карпат».